Hurum Pinsemenighet

Klippen

Hurum Pinsemenighet, Klippen,

 Fredboveien 7, 3490 Klokkarstua

 Tlf: 40 40 34 85

 E-post:Post@hurumpm.no

 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.   For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7: 7-8

gallery/10649021_10152563487756332_7771748216917860325_o

 

«Velkommen hjem» med Egil Svartdahl

Denne kan du besøke... lykke til !

______________________

Joh. 3:16

  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden,

men for at verden skulle bli frelst ved ham. 

 

Hvordan bli en kristen..
Vi vil peke på tre steg til å bli en kristen:


1. Erkjennelse
Erkjenn at du ikke er perfekt og trenger hjelp til å bli bra nok for Gud. Det står i Rom 3:23: "alle har syndet og står uten ære for Gud."

2. Bekjennelse
Bekjenn at du er en synder som trenger Jesus.
Rom 6:23: "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

3. Takk
Takk Gud for at du nå er hans barn. Rom 10:9: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst."


Frelsesbønn:
"Gud jeg erkjenner at jeg ikke kan klare å leve et perfekt nok liv til å tilfredstille deg, og jeg trenger din hjelp. Jeg erkjenner at jeg er en synder og jeg vet at uten deg, Jesus, er jeg evig fortapt. Jesus, jeg vil ta imot deg nå og ønsker at du skal være sjefen i mitt liv. Takk for at jeg er ditt barn nå, og at jeg er på vei mot himmelen og et evig liv."

Ditt neste skritt:

Når du nå har tatt imot Jesus er dette bare begynnelsen på et nytt liv.
Et frø som nettopp har blitt plantet i jorden trenger næring og omsorg.
På samme måte trenger også du å få det vi kaller "åndelig" næring og et "åndelig" hjem. Du trenger å komme sammen med andre kristne for å bli fostret og hjulpet videre i ditt kristne liv.

Ta kontakt med noen du kjenner som er kristne. Oppsøk gjerne oss i Hurum Pinsemenighet. På "Kontakt oss" siden finnes aktuelle telefonnummere og e-post adresser.

Vennlig hilsen
oss i Hurum Pinsemenighet Klippen Klokkarstua.